bijna 16% van de beroepsbevolking heeft dagelijks te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer

Een gezonde werksfeer is een belangrijke voorwaarde voor productiviteit. Helaas krijgt 15,6% van de werknemers dagelijks te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer.

Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie. Het heeft diepgaande negatieve gevolgen voor zowel medewerkers als organisatie. Helaas blijft het probleem vaak te lang onopgemerkt.

De economische impact van ongewenst gedrag op het werk is groot.

Volgens TNO en het CBS is de jaarlijkse schadepost voor het Nederlandse bedrijfsleven ongeveer €2,3 miljard.

Het lijkt misschien grappig. Maar het is geen grapje.

 

Ongewenst gedrag duurt gemiddeld tussen de 12 en 47 maanden en de meeste medewerkers maken er geen melding van uit angst of schaamte. In die tijd kampen slachtoffers met allerlei psychische klachten zoals slaapproblemen, verminderde concentratie, depressiviteit en angststoornissen, die uiteindelijk  zorgen voor uitval door bijvoorbeeld burn-out. 25% van de gepeste werknemers neemt uiteindelijk ontslag of komt terecht in een outplacement traject.

BLUE FENIKS Vanaf nu kunnen werknemers op een eenvoudige en veilige manier ongewenste situaties bespreekbaar maken

De impact op een organisatie is enorm. Productiviteitsverlies, een slechtere algehele werksfeer en verminderde motivatie van medewerkers, hoge kosten door uitstroom, verlies van kennis binnen de organisatie, ziekteverzuim en eventuele schadevergoedingen, en ook schade aan het imago.

BLUE FENIKS Vanaf nu kunnen werknemers op een eenvoudige en veilige manier ongewenste situaties bespreekbaar maken

Medewerkers voelen zich veilig en betrokken wanneer ze zich gesteund voelen door hun werkgever en zelf controle over hun omgeving hebben. Met de Blue Feniks app kunnen medewerkers zelf een dossier opbouwen en misstanden in het bedrijf op een laagdrempelige manier aankaarten.

Een medewerker kiest er zelf voor of, wanneer en met wie het opgebouwde dossier gedeeld wordt. Eventueel anoniem. Zo houdt de medewerker zelf de controle over zijn data. Veilig en doeltreffend.

Het BLUE FENIKS platform is dé manier om ongewenst gedrag op de werkvloer vroegtijdig te signaleren en effectief op te lossen. 

Jouw eigen dossier

Met de Blue Feniks app kunnen medewerkers zelf een dossier opbouwen en misstanden in het bedrijf eenvoudig aankaarten.

Een medewerker kiest er zelf voor of, wanneer en met wie het opgebouwde dossier gedeeld wordt. Eventueel anoniem. Zo houdt de medewerker zelf de controle over zijn data. Veilig en doeltreffend.

Compliance

Voldoe aan Arbo wetgeving op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de klokkenluidersregeling.

Voorkom onnodige boetes en kosten vanwege aansprakelijkheid.

Bedrijfscultuur

Met het Blue Feniks platform zet je jouw medewerkers centraal en geef je hen de mogelijkheid om zelf actief bij te dragen aan een positieve en productieve werkomgeving.

Via een koppeling met je HR systeem, krijg je betrouwbaar inzicht in de gezondheid van jouw bedrijfscultuur en de kansen om deze te verbeteren.

BLUE FENIKS zet werknemers in hun kracht!  

SAFE AT WORK heeft een preventieve werking zorgt voor vroegtijdige signalering goed functionerende organisatiesen een enorme kostenbesparing  

Voordelen werkgever

  • vroegtijdige signalering
  • preventie
  • compliance met Arbo wetgeving (zorgplicht veiligheid werkomgeving, beleid en voorkomen PSA)
  • compliance met Burgerlijk Wetboek (Algemene wet gelijke behandeling, strafrecht)
  • verzuim en verloop drastisch verminderen
  • beter functionerende organisatie
  • dossieropbouw ontslagprocedure
  • inzicht in functioneren organisatie
  • enorme kostenbesparing

BLUE FENIKS zet werknemers in hun kracht!