doelgroepen

DOELGROEPEN

Blue Feniks biedt een oplossing aan iedereen die een juridisch valide dossier wil opbouwen met digitaal bewijs.

In essentie is de oplossing bruikbaar voor al diegenen die te maken krijgen met digitaal bewijs, en de verwerking en het gebruik van digitale dossiers. Blue Feniks biedt een tool die gebruikt kan worden bij de preventie, vroegtijdige signalering en het effectief stoppen van ongewenst gedrag op school en op de werkvloer, en kan gebruikt worden door:

  • kinderen die te maken krijgen met (cyber)pesten
  • werknemers die last hebben van (cyber)pesten, agressie en geweld en/of discriminatie op de werkvloer
  • scholen die inzicht willen krijgen in pestgedrag en een middel om dit tijdig te stoppen
  • werkgevers die een plezierige en productieve werkomgeving willen creëren voor en met werknemers
  • klachtencommissies en bedrijfsrecherche
  • advocaten, politie en juristen die te maken krijgen met digitaal bewijs of gedigitaliseerde criminaliteit
  • verzekeraars die ziekteverzuim ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting willen verminderen