safe-at-school

SAFE AT SCHOOL

Ieder kind heeft recht op een schoolomgeving waar het op een veilige en plezierige manier kan leren.

Helaas zijn pesten en cyberpesten een wijdverbreid probleem waar veel jongeren mee te maken krijgen. Alleen al in Nederland zijn jaarlijks ruim een half miljoen kinderen slachtoffer van grensoverschrijdende incidenten die variëren van het structureel maken van kwetsende opmerkingen tot het delen van gewelddadige of seksueel compromitterende beelden via WhatsApp groepen, bedreiging met fysiek geweld of doodsverwensingen.
De impact op slachtoffers is diepgaand en langdurig. Kinderen die te maken hebben gehad met pestgedrag kampen vaak met negatieve psychologische effecten, zoals schaamte, schuldgevoel, boosheid, woede, frustratie, stress, verdriet, en verlies van zelfvertrouwen. Het risico op zelfdestructief gedrag en zelfdoding is twee keer zo hoog.

Kinderen die gepest worden wachten vaak lang voordat ze aan de bel trekken. Dit komt vaak door groepsdruk. Ze ondernemen geen actie tegen de daders uit vrees voor buitensluiting uit de groep. De drempel om een volwassene in vertrouwen te nemen is vaak ook hoog, vanwege schaamte, maar ook uit angst voor mogelijke represailles, zoals het verlies van internetprivileges.

In het belang van het welzijn van kinderen is het essentieel om grensoverschrijdend gedrag in een vroeg stadium te signaleren. Blue Feniks helpt met de SAFE AT SCHOOL app om op een laagdrempelige manier ongewenst gedrag te signaleren en een dossier op te bouwen. Dit dossier kan gebruikt worden als praatstuk bij bemiddeling tussen pester en slachtoffer. In ernstige gevallen kan het dossier ingezet worden bij vervolging van de dader. Het is dan belangrijk om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te hebben.

Uit onderzoek blijkt dat het straffen van de dader niet de beste oplossing is. Vaak hebben daders namelijk zelf ook hulp nodig en straffen zoals schorsing van school kunnen gevoelens van uitzichtloosheid  en sociale isolatie onder daders versterken. Een juridisch sterk dossier kan echter wel een goede stok achter de deur betekenen om de dader met zijn gedrag te confronteren en voor het onder begeleiding aangaan van bemiddeling tussen dader en slachtoffer, om zo gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen.